Přeskočit na obsah

Jaké opravy na sportovištích jsou v plánu na následující týdny?

Sportovně rekreační areál Krajinka

Na Krajince se pustíme do opravy okapních svodů a pohonu sekčních vrat garáže, který je porouchaný. Pravidelnou údržbou projde i kompletní nouzové osvětlení objektu tribuny a zázemí.

Zimní stadion

Zimní stadion má v havarijním stavu střechu strojovny. K drobné opravě dojde i na střeše velké plochy, kde musí proběhnout oprava netěsnících nadsvětlíků. Po letech bude provedena výměna dveří vstupu do restaurace a zkulturnění se dočkají i hokejisté na chodbě u šaten ve spodním podlaží. Při revizi hlavní rozvodny bohužel došlo ke zjištění, že je nefunkční záložní zdroj čpavkové stanice. Nezbývá než se pustit do opravy či výměny tohoto zařízení. Na malé ploše dojde k nátěru k-cí osvětlení a rozšíření ochranné sítě. Naposledy by tak mohlo dojít k výměně rozbitých oken skleněného pláště velké plochy.

Sportovní areál Lokomotiva

Ve sportovním areálu Lokomotiva je v plánu oprava havarijního stavu zábradlí na terase, které je nejen nevzhledné, ale i nebezpečné. Přes terasu vede totiž jedna z hlavních únikových cest ze sportovní haly. Na Lokomotivě bude v nejbližší době nutná i výměna kotle pro ohřev vody v šatnách pro fotbalisty (objekt “Hraběcí”).

Plavecký bazén

Opravy v plaveckém bazénu budou plánované až po zjištění poruch po dlouhém odstavení bazénu.