Přeskočit na obsah

Provoz zimního stadionu byl předčasně ukončen

Z důvodu panující situace kolem pandemie COVID-19 bylo v pondělí 1. března rozhodnuto o předčasném ukončení provozu malé i velké ledové plochy na zimním stadionu v Chebu. V úterý pak pracovníci Správy sportovišť zahájili práce spojené s rozmrazením ledu na obou plochách. Proces celého rozmrazení trvá přibližně jeden kalendářní měsíc. Po vypnutí strojovny, která slouží pro mrazení malé i velké plochy, dochází k odsání čpavku z potrubí. V průběhu toho se čeká na absolutní roztání ledu. Závěrečným krokem je odstranění vody z ploch. Ihned po dokončení prací nad rozmrazením bude zahájena příprava mrazicího systému na sezónu 2021/2022.

Všem sportovním klubům a sportovcům, využívajícím zimní stadion, děkujeme za spolupráci v uplynulé chaotické sezóně a budeme se těšit na tu příští, snad úplnou.


Michal Ouřada, ředitel

Strojovna zimního stadionu byla odstavena v úterý 2. března