Přeskočit na obsah

Separace odpadu ve sportovních areálech v Chebu začne od září v areálu Lokomotiva

Správa sportovišť města Chebu, příspěvková organizace se připojí k maximální snaze optimalizace sběru využitelných složek komunálního odpadu v našem městě. Pilotním sportovištěm bude od září 2021 Sportovní areál Lokomotiva. Po celém areálu vč. sportovní haly budou umístěné nádoby na separaci odpadu (smíšený odpad, plast, papír). Na sportovištích vzniká údržbou i užíváním velké množství odpadu. U užívání jde především o obaly a lahve od sportovců, které lze lehce oddělit od směšného komunálního odpadu již při umísťování do nádoby. V minulosti tato možnost pro všechny uživatele chebských sportovišť chyběla a proto ji postupně budeme chtít zavést na všech námi spravovaných sportovištích. Apelujeme tímto i na sportovce, aby možnost třídění odpadu využívali.