Přeskočit na obsah

Zprávy z chebských sportovišť – březen 2021

Plavecký bazén zůstává uzavřen, zaměstnanci pomáhají s údržbou a chodem Lokomotivy

Z důvodu epidemických opatření zůstává až do odvolání uzavřen plavecký bazén. Zaměstnanci z uzavřeného bazénu pomáhají s provozem a úklidem testovacího centra COVID ve sportovní hale Lokomotiva a intenzivně se zapojují do údržby a provádění v minulosti zanedbaných kontrol technických zařízení celého sportoviště.

Nepořádek na Lokomotivě je obrovský.
Zaměstnanci bazénu budou v jarních měsících pomáhat s nápravou zanedbaných částí areálu Lokomotiva.

Provoz zimního stadionu byl předčasně ukončen

Z důvodu panující situace kolem pandemie COVID-19 bylo v pondělí 1. března rozhodnuto o předčasném ukončení provozu malé i velké ledové plochy na zimním stadionu v Chebu. Následující den pak pracovníci Správy sportovišť zahájili práce spojené s rozmrazením ledu na obou plochách. Proces celého rozmrazení trvá přibližně jeden kalendářní měsíc. Po vypnutí strojovny, která slouží pro mrazení malé i velké plochy, dochází k odsání čpavku z potrubí. V průběhu toho se čeká na absolutní roztání ledu. Závěrečným krokem je odstranění vody z ploch. Ihned po dokončení prací nad rozmrazením bude zahájena příprava mrazicího systému na sezónu 2021/2022.

Všem sportovním klubům a sportovcům, využívajícím zimní stadion, děkujeme za spolupráci v uplynulé chaotické sezóně a budeme se těšit na tu příští, snad úplnou.

Pracovníci zimního stadionu provádí při odstávce stadionu údržbu na nejrůznějším zařízení. Obnovou nátěru projdou i hokejové branky.

Sportovně rekreační areál Krajinka prochází předjarní údržbou

Naši zaměstnanci se v úvodu března pustili do velkého předjarního úklidu sportovně rekreačního areálu Krajinka. Kromě atletického oválu se každý den starají i o zeleň a plochy v okolí. Jedná se například o sběr odpadků, vyhrabání listí a trávy, vyfoukání travnatých ploch, úpravu zeleně, úklid komunikací apod.

Jarní údržbové a úklidové práce již probíhají i ve sportovně rekreačním areálu Krajinka

Všem zaměstnancům Správy sportovišť města Chebu, příspěvková organizace patří velké poděkování za zodpovědné zapojení se do činností nové organizace.

Michal Ouřada, ředitel